28 MAJA ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE

Jak co roku Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprosił Członków Cechu na Walne Zgromadzenie do Karczmy Rycerskiej, gdzie omówione zostały działania Cechu w 2018 roku. Podjęto dyskusję na temat najbardziej nurtujących spraw w Cechu. Przegłosowano Uchwały ważne dla funkcjonowania Cechu. W gronie zaproszonych gości, władz Powiatu: Pani Alicji Zajączkowskiej i Pana Edmunda Głombiewskiego, władz Miasta: Pana Witolda Namyślaka, Pani Teresy Ossowskiej-Szarej i Pana Jerzego Pernal, władz Izby Rzemiosła: Pana Tadeusza Cygerta, Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół: Pana Grzegorza Popina i Pani Zenony Gawrylak, Dyrektora, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Małgorzaty Dominieckiej, Dyrektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Pana Zbigniewa Barańskiego, Kierownika Inspektoratu ZUS Pani Haliny Orlikowskiej oraz byłej Dyrektor Cechu Pani Teresy Fabisiak wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych rzemieślników.

Honorową Odznakę Izby Rzemieślniczej Pomorza Środkowego w Słupsku „Za zasługi” otrzymali:
Bogusław Andrzejczak (mechanik), Paweł Brzeziński (stolarz), Magdalena Garska (fryzjer), Rafał Hirsz (fryzjer), Wiesław Lewna (mechanik), Beata Lis (fryzjer), Eugeniusz Matyka (stolarz), Mariola Pawliszyn (sprzedawca).

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymał:  Wiesław Białaszewski (mechanik).

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymali:
Edmund Dempc (stolarz), Anita Zagórowicz (fryzjer).

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymał:
Roman Chmielecki (mechanik).

Medal Burmistrza Miasta Lęborka Pana Witolda Namyślaka otrzymała:
Halina Zaborowska (inspektor ds. ekonomicznych)

Fotorelacja:
https://photos.app.goo.gl/fSKrEx6Kuz8nbxk87