27-28.08.2018r. EGZAMINY CZELADNICZE

W dniach 27 i 28 sierpnia w PCE odbyły się egzaminy czeladnicze w zawodach: fryzjer, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych.
W poniedziałek 27 sierpnia w sali gimnastycznej PCE praktyczne umiejętności zawodowe prezentowały fryzjerki.
Uczniowie w zawodzie kucharz i mechanik praktyczny egzamin zdawali w zakładach rzemieślniczych w Lęborku.
We wtorek 28 sierpnia odbył się egzamin teoretyczny: pisemny i ustny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

https://photos.app.goo.gl/Upab9aAyXXvjKhws9