ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W PUCKU

W sobotę 11 maja zaprzyjaźniony Cech w Pucku obchodził swoje święto rzemieślnicze. W uroczystościach uczestniczył Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki i Dyrektor Cechu Pani Renata Kępińska wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Pan Kazimierz Lipiński, Pan Jan Pietrusewicz i Pan Czesław…

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W GDYNI

W sobotę 27 kwietnia zaprzyjaźniony Cech w Gdyni obchodził swoje święto. W uroczystościach uczestniczył Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki i Podstarszy Pan Tadeusz Cygert wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Pani Stefania Łabacka, Pan Jan Pietrusewicz i Pan Czesław Pałubicki…

MAJOWE UROCZYSTOŚCI

2 maja, w Dniu Święta Flagi, na maszt przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, z honorami poczet flagowy 1. lęborskiego batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę. Nie zabrakło okolicznościowej przemowy a montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczestnicy zajęć…